Wat betekent de Omgevingswet voor Veiligheidsdeskundigen?

 In artikelen
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Veel gemeenten,
waterschappen, GGD’s, veiligheidsregio’s en provincies verkennen nu alvast de
consequenties en mogelijkheden. Bedrijven en veiligheidsdeskundigen lijken nog
vrij onbekend met de nieuwe wet. De auteurs delen hun ervaringen in dit artikel
en moedigen iedereen aan om zich meer te verdiepen in de Omgevingswet.