Fotografie door Roelof Pot

Personalia

Naam
ir. S. Ros (Sarah)

Telefoon
+31 6 41254104

Nationaliteit
Nederlandse

Adres
Van Dalenlaan 152
2082 VJ Santpoort Zuid

Website
www.sarahros.nl

Geboren
01-10-1977

Profiel

Bestuursadviseur op het snijvlak van wetgeving, beleid en uitvoering in het fysiek domein. Ik ben politiek sensitief, betrokken, enthousiast, vraag-gericht en in staat informatie snel te analyseren en eigen te maken. Strategische opgaven verbind ik aan juridische en bestuurlijke mogelijkheden en plaats ik in de context van de huidige veranderende samenleving.

Relevante werkervaring

2017-heden Sarah Ros Bestuursadvies
Werkzaamheden

 • Bestuursadvies fysieke leefomgeving, klimaat- en energieakkoord, Omgevingswet.
 • Programma-reflectie op complexe bestuurlijke vraagstukken.
 • Onderzoek en handreikingen ter ondersteuning van wetgevingsimplementatie.
 • Specifieke invoeringsondersteuning op de volgende onderdelen van de Omgevingswet:
  kerninstrumenten, bestuurlijke afwegingsruimte, gebiedsgericht werken, participatie en ketensamenwerking.
 • Artikelen, blogs en publicaties over de consequenties van de Omgevingswet voor de leefomgeving, het openbaar bestuur en ambtelijke ketensamenwerking.

Opdrachtgevers: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Ontwerp Veilige Omgeving, diverse gemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe, diverse provincies, diverse opleidingsinstituten, Mooi Noord-Holland adviseurs, omgevingsdiensten.

2014-2018 G40 Stedennetwerk
Werkzaamheden

 • Programmamanagement Omgevingswet (Bestuurlijke Pijler), invullen van de regiefunctie voor de Omgevingswet, inhoudelijke advisering op benodigde procesverandering, versterken van de samenwerking met andere (koepel) organisaties.
 • Lobby op bestuurlijk dossier Omgevingswet (o.a. op het Bestuursakkoord).

2014-2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Programmadirectie Eenvoudig Beter
Werkzaamheden

 • Portfolio management implementatie Omgevingswet, waaronder het organiseren van extern (bestuurlijk) draagvlak.

2007-2017 Gemeente Haarlem
Werkzaamheden

 • Programmamanagement en beleidscoördinatie Ruimtelijke Ontwikkeling met opdrachtnemerschap van de implementatie Omgevingswet en het DSO.
 • Projectmanagement en lean-management, opdrachtnemersrol strategisch beleid en participatieprojecten.
 • Management Ruimtelijk Ontwerp, leiding geven aan 18 medewerkers (ruim 10 fte, schaal 8-11a) en verbeteren van de efficiency, bedrijfsvoering en het opdrachtnemerschap van het bureau.
 • Projectleiding Implementatie nieuwe Wro.
 • Stedebouwkundige advisering, opstellen van ruimtelijk beleid en projecten in gebiedsontwikkeling.

2005-2007 Gemeente Den Haag
Werkzaamheden

 • Stedebouwkundige, opstellen ruimtelijk beleid en projectrandvoorwaarden (bestemmingsplannen, Ontwikkelingsvisie Bezuidenhout-west, Woonbotenverordening).
 • Coördinatie Implementatie nieuwe Wro.

2005-2006 TU Delft, Bouwkunde
Werkzaamheden

 • Docent Stedebouwkunde.

2003-2005 Gemeente Zandvoort
Werkzaamheden

 • Stedebouwkundige, ontwerp bij herstructurering, begeleiding herinrichting voor de openbare ruimte, opstellen beleid (bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplan en structuurvisie), advisering complexe bouwaanvragen.

2002-2004 TU Delft, Bouwkunde
Werkzaamheden

 • Onderzoek en publicatie van ‘De kleine Hollandse Nederzetting, ruimtelijk onderzoek naar twee mogelijke uitbreidingslocaties voor de Gemeente Graft-de Rijp.’

Opleiding

1996-2002 Technische Universiteit Delft, Bouwkunde, MSc
Afstudeerrichting Stedebouwkunde.

Erasmus uitwisseling met École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (FR). Bijvakken master Architectuur en Landschapsarchitectuur.
Diploma behaald in 2002 op afstudeerproject Seine Rive Gauche, Une ville dans Paris. Een structuurvisie met uitgewerkte masterplannen tot op bouwblokniveau voor een binnenstedelijke spoorzone van 130 ha in het 13de arrondissement van Parijs.

1990-1996 VWO+, Scholengemeenschap Zuid, Enschede.

Diploma behaald in 1996, richting bèta met latijn.

Relevante cursussen

2014
Management of Portfolios (MoP®) Foundation, Capgemini Academy
Lean management & Six Sigma, green belt, LSSP

2011
Coachend leidinggeven, 360 graden feedback, Bingworkatelier

2009
Multidisciplinair ontwerp, Academie van Bouwkunst Amsterdam.

2006
MER en SMB, Nirov

2005

Cursus jurisprudentie/WRO, Geoplan

2004
Cursus Bestemmingsplannen, Geoplan
Stedelijke Vernieuwing, Projectbureau Belvedère.
Cursus scenario-ontwikkeling voor toekomstgericht beleid, Geoplan

2003
Cursus Gemeentewet, Bestuursacademie

Stages e.d.

2000-2002
TU Delft, Bouwkunde, Student Assistent Afstudeercoördinaatschap.

2001-2002
Arte Charpentier Architectes te Parijs, stedebouwkundig en architectonisch ontwerp (o.a. herstructurering stationsgebied Noisy-le-Sec).

2000
Pierre Gautier Architecten, stedebouwkundige plannen en analyses.

1999
Gemeente Enschede, opstellen Beeldkwaliteitplan.