VNO-NCW: ‘Economische zaken onderschat Omgevingswet’

 In artikelen

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Omgevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke rol, zeker als de door de VVD afgedwongen economische effectrapportage (EER) van kracht wordt. Maar EZ-mensen pakken de handschoen vooralsnog niet op.

‘EZ-ambtenaren moeten in de vroegste fase van planvorming aan tafel’, aldus VNO-NCW.

Eind vorig jaar diende VVD-kamerlid Hayke Veldman een belangrijke motie in. Daarin dwong hij bij de minister van IenM af dat elke ruimtelijke norm die de gemeenteraad vastlegt, langs een economische meetlat moet. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich achter het document. De motie werd ingediend tijdens de behandeling van Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), een van de 4 bouwstenen van de integrale Omgevingswet.

Lees hier het volledige artikel >