Spiekbriefjes voor de Omgevingswet, de omgevingsvisie

 In artikelen

Bij het opstellen van de omgevingsvisie heeft een gemeente veel beleidsvrijheid. Toch stelt de Omgevingswet wel een aantal eisen aan een omgevingsvisie. De VNG heeft een Spiekbriefje omgevingsvisie opgesteld. Het spiekbriefje geeft antwoord op de volgende vragen:

Lees het volledige artikel >