Spiekbriefjes voor de Omgevingswet, de omgevingsvergunning

 In artikelen

Veel initiatieven van burgers en bedrijven hebben gevolgen voor de leefomgeving. De omgevingsvergunning toetst vooraf op basis van de regels of de initiatieven mogelijk zijn. De VNG heeft een Spiekbriefje omgevingsvergunning opgesteld. Het spiekbriefje geeft antwoord op de volgende vragen: