Participatie in de Omgevingswet

 In artikelen

De wegwijzer Participatie in de Omgevingswet geeft inzicht in de verplichte juridische stappen en mogelijkheden voor participatie in de omgevingsvergunningprocedure.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/participatie-wet/omgevingsvergunning/wegwijzer-participatie-vergunningverlening/