Participatie: een kans of gevaar voor de democratie?

 In artikelen

Wanneer loopt participatie uit de hand of schiet het zijn doel voorbij? En wanneer levert het echt iets op voor de samenleving, de initiatiefnemer en voor het bestuur?