Omgevingswet in Vogelvlucht

 In artikelen

Mijn webcollege ‘Omgevingswet in Vogelvlucht’ gaat in op de basis van de Omgevingswet.┬áDe volgende onderwerpen komen hieraan bod:

  • Doel en opzet van de Omgevingswet
  • Maatwerk, beleidsruimte en beleidsvrijheid
  • Bestuurlijke afwegingsruimte en integraliteit
  • De kerninstrumenten
  • De Wet Kwaliteitsborging voor bouwen
  • Participatie
  • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Duur webcollege: 33 minuten