Het keuzepaneel Omgevingswet voor bestuurders

 In artikelen

De implementatie van de Omgevingswet binnen gemeenten is een veranderopgave die vraagt om richting en focus. Wat is de vertreksituatie, wat zijn de grootste juridische veranderingen, wat zijn de belangrijkste kansen of problemen, wat zijn de doelen en accenten van het lokaal bestuur? Vaak blijft het redelijk abstract en ongrijpbaar. Het keuzepaneel is een dialoogmodel dat het college en de raad hierbij inzicht geeft.

Lees het volledige artikel>