Geen woorden maar daden met de Omgevingswet.

 In artikelen

De Omgevingswet is erop gericht om de oeroude kloof tussen
beleid en uitvoering te verkleinen. Met de stikstof en PFAS
blijkt maar eens hoe groot die kloof nog is. Overheden moeten
duidelijke kaders te stellen die leiden tot concrete uitvoering.
Kernvragen daarbij zijn wat die wettelijke vereisten eigenlijk
zijn en of ze het verschil gaan maken.
In deze rubriek vertelt Sarah Ros over de feitelijke veranderingen
met de nieuwe wetgeving. Ze signaleert nog weinig concrete
stappen die de bestuurslast verminderen en overheden zijn
nog terughoudend met het vaststellen van omgevingswaarden.