Erfgoed in de Omgevingswet

 In artikelen

Het Rijk heeft met de invoering van de Omgevingswet voor ogen om het omgevingsrecht simpeler te maken. Voor veel ambtenaren lijkt het vooralsnog eerder gecompliceerder te worden, omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over wat de Omgevingswet concreet zal gaan betekenen. Het leek ons daarom tijd om de plek van erfgoed in de Omgevingswet te onderzoeken en daar verslag van te doen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat erfgoed een serieuze rol krijgt in het ruimtelijke beleid onder de nieuwe Omgevingswet? Het Steunpunt onderzoekt.

Een huis inrichten dat nog in de steigers staat
Laten we beginnen met de kanttekening dat nog niet alles duidelijk is. De Omgevingswet is aangenomen, maar verschillende aanvullende wetten en besluiten, zoals de invoeringswet en de vier AMvB’s, zijn nog in voorbereiding en kunnen nog veranderen. Het is vergelijkbaar met nieuwe meubels kopen voor een huis dat nog in de steigers staat: de afmetingen van het huis staan vast, maar de grootte van de ruimtes kan nog wijzigen, waardoor het mogelijk is dat je de plank zal misslaan als je het hele huis al gaat inrichten en meubels gaat kopen. Tegelijkertijd is een goede voorbereiding het halve werk en daar kan al wel mee begonnen worden, ook en misschien wel juist op het gebied van erfgoed.

Lees hier het volledige artikel >