De bruidsschat

 In artikelen

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 decentraliseert het Rijk waar mogelijk regels naar gemeenten. Het overgangsrecht zorgt voor de soepele overgang. In het overgangsrecht is afgesproken dat gemeenten bij de inwerkingtreding meteen over een omgevingsplan moeten beschikken. Onder andere de al geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen vormen tijdens de overgangsfase samen een tijdelijk omgevingsplan.

Lees hier het volledige artikel >